002 Tre tomme ord: Stort, fjernt og fremmed

(Arbeiderbladet 30.03.94) EU er noe stort og annerledes noe, som ligger for langt borte. Denne grunntanken gjennomsyrer den norske EU-motstanden.  Fjernt  Riktignok ligger Brussel et stykke unna, men avstanden rommes tre ganger inne i Norge. Forvaltningsmessig er avstanden verken lang eller kort. Kommunen styrer lokalt og staten nasjonalt. Dette utmerkede prinsipp suppleres pent ved at … Les mer

006 Klinten og hveten

(Arbeiderbladet 30.08.94) Et overveldende flertall blant nordmenn slutter lojalt opp om vår nasjon og vår stat, vårt politiske og økonomiske system, maktens tredeling, det kommunale selvstyre og pluralismen.  Vi er en homogen befolkning; den uvilje noen føler mot utlendinger og minoriteter kompenseres rikelig ved ideen om det fargerike fellesskap, som er rotfestet i brede lag. … Les mer

007 En åpenbaring

(Arbeiderbladet 16.09.94) Vi leser så ofte om Dyret i Åpenbaringen. I avisene, i EU-debatten. Noen er så fanatiske, forstokkede og komiske at de sammenligner EU-staten med Dyret, leser vi, og de latterliggjør derved hele EU-motstanden med sine fundamentalistiske mørkemannsvisjoner. Vi hare ler av dem.  Dyret navngis ikke i Åpenbaringen. Hvilket dyr det er snakk om, … Les mer

008 Back in the USSR

(Arbeiderbladet 23.09.94) Sten R. Helland, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, går i Arbeiderbladet 21.09.94 med rette i rette med Harald Berntsen for bakvaskelser mot statsministeren og meget annet. Men Berntsen er ikke alene om å bakvaske. Anne Enger Lahnstein beskylder Gro for å styre landet ut av selvstendigheten og folkestyret. Statsministeren er likevel snart den eneste … Les mer

010 Grasrotta

(Arbeiderbladet 08.10.94) Hvorfor er EU-motstanden så sterk i Norge, så engasjert? Hvorfor er Nei til EU en folkebevegelse med en slik mobiliseringskraft? Er det fordi Kristen Nygård er så flink, eller fordi Anne Enger Lahnstein har så høy moral? Eller er det fordi Europa-unionen er et helvete, en udemokratisk og pengesprutende imperialistisk sammensvergelse mot Norge … Les mer

014 Overgangstiden

(Arbeiderbladet 31.01.95) Revolusjon og reform er norske ord for store samfunnsendringer i verden. Men de er verken motsetninger eller alternativer, for de beveger seg på forskjellige plan. Revolusjon er brå, voldelig forvandling av et samfunn. Det finnes bedre måter. Reform er derimot forandring innenfor en gitt formasjon, og reformens motsetning er bakstrev. Men revolusjonens begrepslige … Les mer

015 Paraguay: Tragisk, stolt og glemt

Med sin iberisk-indianske kultur, sin koloniale fortid, med diktaturer, fattigdom og folkemord, med sin fortvilelse og sitt håp, er Paraguay et typisk latinamerikansk land. Som nabolandene har også Paraguay sine historiske særegenheter, også det er typisk. Som et særlig tilbakeliggende land med en særlig brutal historie er Paraguay dobbelt typisk. Paraguays historiske særegenheter utgjør nettopp … Les mer

018 Høyre til venstre

(Arbeiderbladet 11.07.95) Venstre befinner seg for tiden østenfor sol og vestenfor måne, bredt plassert til venstre for SV i overføringspolitikken og til høyre for Høyre i forsvaret av eiendomsretten, under påskudd av å representere sentrum. To motsatt ladede ekstremister er som kjent lik én moderat. Der Feind steht in der Mitte. Senterpartiet retter naturligvis hovedskytset … Les mer

023 Martha my dear: Typisk bra å være norsk

(Arbeiderbladet 28.09.95) Med unntak av SV står samtlige partier med små nyanser sammen om den norske innvandringspolitikken. Stopp innvandringen er det grunnlaget de står på når de kritiserer andre. Det som skiller litt mellom partiene er synet på flyktninger og asylsøkere, men flyktningene er så få likevel, og det er de allerede innvandrede som uroer … Les mer

027 En bombe under arken

(Arbeiderbladet 01.06.96) Ingen naturlov tillater oss å trekke slutninger om fremtiden på grunnlag av historien. Historien er en skrøpelig vitenskap. Samfunnsmessige tendenser har ikke lovs kraft, de endres langsomt eller i brå skift. Historien er samtidens selvforståelse, og hver generasjon blander den på ny, till angenäm styrka och smak. Men historien er likevel vår viktigste … Les mer

030 Historiens trollspeil

(Dagbladet 18.02.97) Den historiske sannhet, sannheten om det forgangne, er alltid et uttrykk for dagens selvforståelse, dagens politiske behov og vår trang til å rettferdiggjøre vår fortid. Hver for seg sier historikerne mye forskjellig og mye interessant. Men summen av norske historikeres samlede innsats finner vi i skolebøkene, et offisielt destillat av nasjonens selvbilde, sett … Les mer

036 Mange kokker og mye søl

(Dagbladet 26.08.98) Regjeringen spreller nå i garnet, slik noen forutså allerede valgnatten, et garn spent opp av og mellom Jagland og Carl I. Hagen. Enkelte forskere og pressefolk har svelget sentrums selvforklarende blokkuavhengighet, den famøse trekanten, men politikerne på begge fløyer kjenner sin makt, og vet at den tredje dimensjon er sten død inntil neste … Les mer

037 Bryt folkeretten!

(Dagbladet 21.06.99) Folkeretten – en konsensusjurisdiksjon basert på et minste felles multiplum av mulige avtaler mellom høyst forskjellige land og regimer – er bedre enn jungelloven, den usminket sterkestes rett. Men folkeretten tåler ingen sammenligning med demokratiske lover vedtatt av representative parlamenter. Rådende folkerett er bare et lite skritt i riktig retning. Et flertall av … Les mer

038 NATOs bombing: Ond eller klok?

(Dagbladet 19.07.99) Flykatastrofen [dvs. NATOs bombing] i Jugoslavia har som utilsiktet bivirkning utløst en enestående global debatt om mellomfolkelig samkvem. Aldri så galt, så godt for noe. Under Den kalde krigen var det klare linjer i samfunnsdebatten. Med murens fall er verden atter ny, og vi kjenner den ikke.  Det oppdemmede behov for ny forståelse … Les mer

040 Menneskesyn i gjøkeredet

(Dagbladet 13.09.00) Menneskesyn er et ord jeg liker veldig dårlig. Det kryr av nasjonalister i Norge, på venstresiden, mot EU, men det ville ikke falle meg inn å sette spørsmålstegn ved menneskesynet deres. I likhet med høyrepartienes ledere er de tilhengere av styre ved lov, representativt demokrati, individets ukrenkelighet og rasenes likeverd. Det humanistiske menneskesyn … Les mer

051 Det alle vet er alltid galt

(02.03.08) Refusert i Dagsavisen. Min første refusjon i dagspressen! Vi har i Norge en offentlighet som (i hovedsak) slutter opp om staten (1814), kommunen (1837), parlamentarismen (1884), landets udelelige integritet (1905) og statens rett til å forsvare det (1940). Ytringsfriheten har ingen pris i Norge, om vi overser den nedadgående kulturspiral og pressens hang til … Les mer