03 Overgrepslæren: Rettsvern og rettssikkerhet

(Arbeiderbladet 06.05.93) Medisinske funn og evidens samlet i terapi er to kilder for bevis i misbrukssaker som overgrepslærens ypperste – dilettantene – utnytter maksimalt. At slike funn gir sikker grunn, er [imidlertid] en myte. Tvetydige halvsannheter som gjelder for noen, men ikke for alle, er overgrepslærens kjennemerke. Tvetydige halvsannheter er også god jord for voksende … Les mer

05 Overgrepslæren: Justismordets anatomi

(Arbeiderbladet 11.12.93) Verdens Gang har bidratt til å styrke rettssikkerheten i Norge gjennom sin høye profil i overgrepssaker. Men avisen begår en viktig feil i torsdagens kommentar til en verserende rettssak. Med referanse til såkalte «medisinske funn» skriver Hans Kringstad: «Kontrollundersøkelser av tilfeldige utvalg der det ikke foreligger mistanke, (er) aldri gjennomført i Norge. Det … Les mer

06 Overgrepslæren: Overgrepsretorikk

(Arbeiderbladet 09.01.94) Leder for Norsk barnelegeforening, Helge Michalsen, bebreider meg lille julaften mine insinuasjoner i kommentaren «Justismordets anatomi» (Arbeiderbladet 11. desember). Jeg antyder der at J.Jane Gardener, som har manet medisinerne til måtehold i ovegrepsdiagnostisering, neppe ville fått jobb på enkelte av våre større sykehus. Nå er det mitt og manges inntrykk at ekspertene ved … Les mer

09 Overgrepslæren: Justismordets psykologi

(Arbeiderbladet 05.03.94) Artikkelen er skrevet en uke før frikjennelsen av Ulf Hammern i Bjugn. Jeg kommer fra teatret. Brødrene Karamasov er et bilde på mannen mellom maktene, den usalige treenighet bestående av Gud, Mennesket og Satan, dømt til samliv i jorderiket. Gud er den yngste, Aljosja, den fryktløse og skyldfrie. Han lar seg ikke krenke og … Les mer