01 Mønsterplanens barn

Knut Erik Aagaard (Dagbladet 12.11.96) Er det nå så sikkert at ungdomsvolden skyldes flukten fra landsbygda, fjernsynet, kommersialiseringen og flodbølgen av narkotika? Kanskje det er skolen som har skylden? Riktignok er Norge som forvandlet på 35 år. Men det er ikke utdanningseksplosjonen, strukturrasjonaliseringen, oljerikdommen eller kommunismens fall som sterkest har preget oss. Revolusjonen, den største … Les mer

05 Kulturoptimismens begrensninger

(Dagbladet 14.03.98) Arbeiderpartiets deputerte Jon Olav Alstad hudfletter tirsdag fortjenstfullt mine apokalyptiske samtidsvisjoner. Mot min fortvilte appell om statlig tvang og regulering knekker han et Columbi egg, det som Svarstad Haugland la i Dagsnytt 18 for noen dager siden: La mannen ta sin tørn ved kjøkkenbenken! Forleng fedrepermisjonen! Vi må hindre at gutter vokser opp … Les mer

06 Vi lever på stupet

(Dagbladet 26.05.98) Volden i det norske samfunnet skal være femdoblet siden 1965. Den åpne, grove vold er alltid et isfjellsfenomen, for den består ikke av isolerte, tragiske enkeltskjebner, uheldige sammentreff av omstendigheter eller utenlandsk påvirkning, og særlig ikke når den øker i takt med andre store samfunnsbevegelser. Volden er strengt nasjonal. Den synlige del av … Les mer

07 Tidens krav

(Dagbladet 28.05.98) Barnet fødes uten grenser og er den perfekte anarkist. Når vi som voksne avfinner oss med en plass i skyggen og respekterer loven, tradisjonen og arbeidsplikten, når vi til slutt dør i stoisk ro, så er det fordi vi har møtt veggen i hele oppveksten. Livet er en eksersis i askese. Når vi … Les mer

08 En ny dag truer

(Dagbladet 14.03.99) Da jeg var yngre, lo jeg av Amalie Christie og hennes korstog for god musikk og kultur. Latteren stivnet. De voksnes kultur, foreldrekulturen, virket så overveldende trygg, og måtte da tåle at vi unge hørte noe annet enn Inger Jacobsen, salmer og fiolinspill på hjemme-alene-festene våre. Det tålte den ikke, for ungdomskulturen blir … Les mer

11 Vår tids helt

(Dagbladet 01.03.00) Norsk skole knuges av vitsemakere og bedrevitere som serverer dumme og nedlatende påstander i form av seriøse avisartikler. Slik honoreres mitt innlegg «Enere og store null» (6.2.00) av rektor Marie Thune, som i kraft av sin stilling nødvendigvis vet hva hun snakker om. Vi bedrevitere må slutte å svartmale skolen, hevder hun, for … Les mer

12 Den døvblinde skolen

 (Dagbladet 19.09.01) Inger Anne Olsen gjør det tindrende klart i sin forbilledlige helside 25 i Aftenposten. Tusenvis av døvblinde norske ungdommer ledes stumt til oppvaskbenken uten å kny. Skolen tar dem ved nesen og Opplæringslova gjelder visst bare for gode nordmenn. Norskfødte minoritetsbarn kan ikke norsk etter endt grunnskole, de dropper videregående og på universitetet … Les mer

15 Idiotiets apoteose

Knut Erik Aagaard (Dagbladet 23.10.02) Hundane gøyr, og karavanen går vidare .. Med denne dramatiske sorti tar Jon Hustad et oppgitt farvel med den skoledebatten han effektivt har punktert. Hans bok Skolen som forsvann river klærne av Keiseren. Skolen ligger avkledd tilbake, som en naken nonne grepet in flagranti i all sin syndige prakt, rødmende … Les mer

16 Veien til verdens beste skole

(Dagbladet 19.02.03). Byer i Belgia kan jo alle lære, skriver Rune Gerhardsen, som om det var en trivialitet. Førstegangsvelgere som forlater skolen uten helt å vite hvor Belgia ligger, uten å kjenne hovedstaden Brussel, stiller med handikap i den tilstundende EU-debatten. Personlig synes jeg de også bør kjenne Antwerpen, som har visse maritime tilknytningspunkter. Mons … Les mer